Nákup on-line Způsoby dopravy Osobní vyzvednutí/rezervace Způsoby platby Výhody s Hit kartou Výprodejové trháky Aktuální akce

Všeobecné obchodní podmínky HIT PASU

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE XXXL HIT KARTY:


1. XXXL HIT KARTA (dále jen „HIT KARTA“) je zákaznický program firmy XLMX obchodní s.r.o., se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČ: 62497286 (dále jen „XLMX“) a její obchodní značky XXXLutz. S držením HIT KARTY mají zákazníci možnost využívat slevy a výhody s touto kartou spojené. Podmínky držení HIT KARTY a poskytování jednotlivých výhod se řídí těmito obchodními podmínkami.

2. HIT KARTA je vydávána zákazníkovi na základě vyplněné žádosti. Platná je pouze žádost, která obsahuje požadované údaje a je zákazníkem podepsána. Údaje označené jako nepovinné nemusí být vyplněny. Vydání HIT KARTY může být ze strany XLMX zamítnuto, a to bez udání důvodu. HIT KARTA je nepřenosná.


3. Držitel HIT KARTY je oprávněn využívat následujících výhod:
- získání HIT PASU – slevové knížky na nejrůznější zboží aktualizované 1x za půl roku
- získání ročního bonusu, který se vypočítává na základě souhrnné konečné částky za uskutečněné nákupy v daném kalendářním roce
- využívání ročního bonusu k nákupu zboží a služeb v XXXLutz
- získávání informací o novinkách a výhodách dle aktuálních obchodních sdělení
- využívání slev
- účast na soutěžích a propagačních akcích

4. BONUS za nákupy: Využíváním HIT KARTY se držiteli karty načítají částky za uskutečněné nákupy během daného kalendářního roku. Za tímto účelem musí být HIT KARTA předložena na pokladně prodejny nebo přímo u odborných poradců XXXLutz kdykoliv v průběhu markování nákupu, a to do doby ukončení této operace. Při nákupu v e-shopu zadává držitel během vytváření objednávky číslo své HIT KARTY do příslušného pole. Následně není možné částku za nákup na HIT KARTU načíst. Vyúčtování bonusu provádí XLMX 1x ročně, vždy po uplynutí daného kalendářního roku. Vyúčtování je zasíláno zákazníkovi zpravidla do konce měsíce února následujícího kalendářního roku. V případě nesouhlasu držitele karty s vyúčtováním je potřeba uplatnit námitky nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení vyúčtování. Na později vznesené námitky nebude brán zřetel. Námitky proti vyúčtování musí být zdůvodněny a doloženy, jinak nemusí být ze strany XLMX akceptovány. Získaný bonus je poskytován ve formě poukázky na nákup zboží nebo poukázky do XXXLutz restaurace. Je vyloučeno hotovostní nebo bezhotovostní proplácení získaného bonusu.

5. HIT PAS je slevová knížka poskytovaná 1x za šest měsíců držiteli HIT KARTY. Jednotlivé poukázky na akční zboží obsažené v HIT PASU mohou být využity na nákup zboží za zvýhodněné ceny pouze do konce doby jejich platnosti, a to pouze společně s předložením HIT KARTY. Výběr akčního zboží je zcela v kompetenci XLMX. HIT PAS je nepřenosný a jednotlivé poukázky nelze využívat bez HIT KARTY, tyto postupovat třetím osobám nebo s nimi jinak nakládat ze strany třetích osob.

6. Účast držitelů HIT KARTY na soutěžích a slevových akcích organizovaných XLMX pro jejich držitele se řídí podmínkami pro danou soutěž či akci.

7. Držiteli HIT KARTY je zasíláno obchodní sdělení o novinkách a akcích v rámci prodejen XXXLutz. Držitel HIT KARTY je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodního sdělení, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu marketing@xxxlutz.cz. Využívání ostatních výhod HIT KARTY tím zůstává nedotčeno.

8. Držitel HIT KARTY je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu ukončit využívání HIT KARTY a s ní spojených služeb. Ukončení je třeba učinit písemně spolu s vrácením HIT KARTY. V případě, že HIT KARTA nebude zákazníkem využívána po dobu pěti let od uskutečnění posledního nákupu, může dojít k ukončení její platnosti. XLMX je oprávněna kdykoli ukončit poskytování služeb spojených s HIT KARTOU, popř. HIT KARTU zrušit. Ke zrušení HIT KARTY dojde automaticky v případě zjištění jejího zneužití ze strany držitele nebo třetích osob. HIT KARTA může být rovněž zrušena na základě žádosti jejího držitele nebo v případě jejího odcizení. Oznámení o ukončení poskytování služeb HIT KARTY bude zákazníkovi oznámeno na poslední známou adresu. V případě ukončení platnosti HIT KARTY v průběhu kalendářního roku nebude provedeno vyúčtování bonusu ke dni zániku platnosti. Nárok na bonus za daný kalendářní rok tímto zaniká.

9. XLMX si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Změna VOP bude držiteli HIT KARTY písemně oznámena na e-mailovou adresu nebo poslední uvedenou korespondenční adresu.

10. Změny osobních údajů uvedených v žádosti o vydání HIT KARTY prosím oznamte neprodleně společnosti XLMX, aby byla zajištěna jejich aktuálnost a s tím související správné načítání nákupů pro vyúčtování ročního bonusu.