Nákup on-line Způsoby dopravy Způsoby platby Výhody s Hitpasem Výprodejové trháky Kompetentní poradenství

Podmínky zasílání newsletteru

Osobní údaje zákazníků (žadatelů o zasílání Newsletteru) jsou zpracovávány pouze pro vnitřní účely společnosti XLMX obchodní s.r.o., tj. k marketingovým účelům, za účelem průzkumu trhu, komunikace se zákazníkem a péče o něj. Poskytnutí veškerých osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze společností XLMX obchodní s.r.o., a to v elektronické podobě až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Zákazník může kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání popř. bude-li se domnívat, že XLMX obchodní s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat XLMX obchodní s.r.o. o vysvětlení popř. odstranění závadného stavu.
Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejm. v průběhu správního či trestního řízení). Zákazník svojí registrací k newsletteru prohlašuje, že výše uvedeným informacím porozuměl a souhlasí se zpracování svých osobních údajů výše uvedeným způsobem.